Léto plné dopravních omezení

Vážení spoluobčané,

s příchodem letních dnů očekáváme v Dolních Počernicích několik dopravních omezení, která nám více, či méně, znepříjemní cestování MHD nebo automobily.

Především bude v prvních červnových dnech zahájena oprava mostovky na mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů. Provoz zde bude řízen světelnou signalizací a praporky. Práce potrvají cca 100 dní.

Druhým omezením je zjednosměrnění Českobrodské ul. na cca 3 týdny v souvislosti s výstavbou nového areálu PRO – DOMA. Ve směru od Běchovic bude provoz plynulý, ve směru na Běchovice budeme muset použít objížďku po Štěrboholské radiále.

Třetí omezení se bude týkat rekonstrukce povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku po kruhový objezd před základní školou. Při této stavbě bude doprava vedena jednosměrně ul. Bakurinovou kolem úřadu a v druhém směru ul. Bakurinova, Madarova a novou komunikací vybudovanou v rámci projektu  Počernice II s jejím vyústěním před golfovým hřištěm na ul. Národních hrdinů. Pro pokládku nového živičného povrchu bude zmiňovaný úsek zcela uzavřen na cca 11 dní. Práce a doprava budou koordinovány s opravou mostu.

Posledním omezením, které však bude dlouhodobé, je celková rekonstrukce posledního úseku ul. Ústřední ve Štěrboholech, která bude pro dopravu zcela uzavřena pravděpodobně až do listopadu letošního roku. Vedení naší MČ se při projednávání těchto staveb snaží, aby dopady na naši MČ byly pokud možno co nejmenší.

Všem našim občanům doporučuji, aby informace o aktuálních dopravních opatřeních a provozu MHD sledovali na internetových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Zbyněk Richter, starosta