Rok 2017

Vážení spoluobčané,

s příchodem nového roku 2017 si vám dovoluji popřát po celou dobu jeho trvání hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů a ve vašem konání potřebnou míru elánu, ale i vzájemné tolerance.

Pro naši městskou část bude tento rok pracovní a jinak to ani nemůže být. Připravujeme k realizaci několik významných projektů, ale i další drobnější úpravy v exteriéru,  které by měly opět Dolní Počernice posunout o nějaký ten stupínek výš. O našich záměrech vás budeme průběžně informovat a věříme, že se s naší snahou o dosažení udržitelného rozvoje naší městské části ztotožníte.

Zbyněk Richter, starosta