Zlepšujeme technickou vybavenost Dolních Počernic

Vážení spoluobčané,

naše MČ v závěru letošního roku připravuje k realizaci několik stavebních akcí, které mají zlepšit t.zv. technickou vybavenost Dolních Počernic.

V první řadě již probíhá výstavba 3. pavilonu MŠ DUHA. Není to vůbec jednoduchá stavba, přináší sebou spoustu potíží, ale věřím, že ve svém důsledku po jejím dokončení budeme mít velmi kvalitní zázemí pro předškolní vzdělávání.

V období od 10.11. - 12.12.2016 probíhá rekonstrukce povrchu Podkrkonošské ul. v úseku mezi ul. Hrabačovská a Ždírnická. Upozorňuji, že se jedná pouze o opravu povrchu komunikace a provádět jiné doprovodné stavby při této příležitosti nebude možné. V této ulici  budeme ještě usilovat o výměnu povrchu chodníků.

Při psaní tohoto textu jsem ještě obdržel informaci, že se město rozhodlo ještě v letošním roce provést homogenizaci ul. Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku po kruhový objezd před naší základní školou. Jedná se o zbrusu nový povrch vozovky a výměnu betonových obrubníků za žulové. Takovou příležitost nelze odmítnout, neboť se jedná o zásadní zlepšení vzhledu historického jádra Dolních Počernic a zkvalitnění dopravy.

Probíhá též rekonstrukce objektu čp. 25 u Rokytky, který bude sloužit jako zázemí pro údržbu naší MČ. V plném běhu je též akce Rekonstrukce stromového patra v Dolních Počernicích, která potrvá až do konce letošního roku. V oblasti městské zeleně vysadíme ještě v listopadu  20 ks sloupovitých habrů na ul. Národních hrdinů. V nejbližší době vyměníme povrch parkoviště mezi Infocentrem čp. 6  a Českým statkem čp. 7. Před zahájením je také doplnění části chodníku na ul. Národních hrdinů vlevo ve směru ke golfovému hřišti.

Některé akce jsou ještě ve fázi projektování s realizací v r. 2017. Jsou to především autobusová zastávka u zdravotního střediska ve směru k Českobrodské ul., dále projektujeme parkovací stání před základní školou a u zastávky ČD ve směru do centra, chodníky v Podkrkonošské ul., úpravu poničené plochy před čp. 73 – Median. Potěšitelné je, že v současné době probíhá na OSI MHMP (Odbor strategických investic Hl. m. Prahy) výběr zhotovitele na projekt nové základní školy.

Jak vidíte, není toho málo, ale jsem rád, že se „věci pohnuly“ i když nám možná přinesou nějaká omezení. Proto bych vás rád požádal o trpělivost a pochopení s naším konáním, které směřuje ke zlepšení podmínek života v Dolních Počernicích.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta