Slovo na září

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 1. září jsem se jako každý rok zúčastnil slavnostního zahájení nového školního roku. Potěšil mě výborný stav exteriéru, který pro naše děti připravilo vedení školy. Prohlédnul jsem si i nové vnitřní úpravy v budovách školy, týkající se zejména sociálních zařízení. Je zřejmé, že pan ředitel Schwarz o prázdninách nezahálel. Při svém krátkém projevu jsem se zmínil o naději na pokračování projektových prací na stavbu nové budovy školy, o probíhajících stavebních pracích na dostavbě naší mateřské školy a také o připravovaných úpravách ul. Národních hrdinů v úseku od mostu přes Rokytku ke kruhovému objezdu před školou. O všech akcích vás budeme v pravý čas informovat.

Nelze než hledět do budoucna s optimismem, trpělivostí a očekáváním lepšího příštího. Našim dětem i vám přeji po prázdninách hodně elánu do druhé poloviny roku 2016.

 

Zbyněk Richter, starosta