Přístavba 3. pavilonu v MŠ DUHA

Vážení spoluobčané,

před blížícími se prázdninami nás čeká zahájení přístavby 3. pavilonu v MŠ DUHA. V současné době probíhá velmi náročný výběr zhotovitele na tuto důležitou stavbu, která zajistí naší MŠ navýšení kapacity o 56 dětí. Mimoto se vedení naší MŠ zabývá intenzivně zajištěním finančních prostředků na její realizaci.

Věřme, že stavební práce, které budou probíhat za provozu školky, proběhnou bez větších problémů.