Lednové slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vstupujeme do nového roku 2016 a při té příležitosti si vám dovoluji popřát co nejvíce zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i v osobním životě.

Rok 2015 byl pro naši městskou část velmi úspěšný z pohledu realizovaných investičních akcí, ať již byla investorem naše městská část, nebo hl. m. Praha. Tato skutečnost se zcela jistě v blízké budoucnosti projeví významným způsobem na kvalitě života nás všech.

V novém roce 2016 nehodláme zůstat o moc pozadu a již nyní připravujeme další projekty, jejichž realizaci bychom chtěli alespoň zahájit, když ne ukončit. Na sklonku minulého roku se zásadně změnily dotační vztahy hl. m. Prahy k jeho městským částem. To nám umožní soustředit se na vyřešení některých našich záměrů, které jsme v minulých letech nemohli z finančních důvodů realizovat. Jak vidíte, ve svém komentáři nejsem konkrétní, a proto vás seznámím s uplynulým rokem a s našimi záměry v prvním letošním čísle Dolnopočernického zpravodaje (vychází v 1. pol. března).

Věřím, že rok 2016 budeme na jeho konci hodnotit neméně úspěšně, a rád bych, aby se tak stalo s vaší pomocí.

Zbyněk Richter, starosta