Rozvážka obědů

Záležitost vyřizuje

 • Podatelna Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Monika Kotková281 021 094kotkova@dpocernice.cz
 • Terénní pracovník
JménoTelefonEmail
Marcela Lemfeldová           604 228 860    

lemfeldova@dpocernice.cz                     

 

Základní informace

 • Pro občany s trvalým pobytem v Dolních Počernicích nabízíme v pracovních dnech službu rozvoz obědů. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich ošetřující lékař podá návrh na zavedení pečovatelské služby.
   
 • Jídelníček od pondělí do pátku nabízí 5 druhy jídel + polévka. Jídlo z jídelníčku se vybírá a objednává vždy na týden dopředu, tj. nejpozději v pátek předcházejícího týdne.
   
 • Zájemce o službu obdrží zdarma (oproti podpisu) od Úřadu městské části 2 sady jídlonosičů, které se při donášce oběda vždy mění prázdný za plný.
   

Ceny a platby

 • Cena za jeden oběd (hl. jídlo + polévka) činí 95,- Kč.
 • Platit je možné bankovním převodem na č. účtu: 2000712349/0800, nebo v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice.
 • Platba probíhá 1x měsíčně, nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
   

Formuláře, náležitosti, doklady

Zájemce o rozvážkovou službu musí doložit:

 • občanský průkaz
 • potvrzení ošetřujícího lékaře - návrh na zavedení pečovatelské služby
   

Lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny, vyřizuje se ihned.