Akce, realizované hl.m. Prahou v Dolních Počernicích, ukončené

 1. Odbahnění Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou v rámci stavby Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka.
 2. Revitalizace rybníku Martiňák
  Akce byla ukončena v r. 2013.
 3. Likvidace skládky u expresního okruhu
  Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického rybníka v r. 2006.
 4. Rekultivace skládky, lokalita „ V Pískovně“
  Tato akce byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 5. Rekonstrukce Velkého počernického rybníka
  Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2 hl. m. Prahou.
 6. Rekonstrukce čp. 10 (úřad MČ, bytový dům)
  Akce byla ukončena v r. 2002.
 7. Zelený ochranný pás proti spalovně TKO
  Tato akce byla dokončena v r. 2009, zbývá provést pouze lokální výsadby zeleně.
 8. Výstavba cyklistické stezky od ul. Národních hrdinů k hájovně
  Tato akce byla ukončena v r. 2008.
 9. Rozšíření sítě cyklostezek
  Akce je ukončena, další cyklostezky budou realizovány v rámci projektu jiných investorů.
 10. Rekonstrukce a odbahnění PR V Pískovně
  Akce byla ukončena v r. 2010.
 11. Revitalizace Hostavického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 12. Revitalizace Svépravického potoka
  Akce byla ukončena v r. 2015.
 13. Kruhový objezd
  Tato akce byla ukončena v září r. 2015. Jednalo se o realizaci minikruhového objezdu na křižovatce ulic Národních hrdinů a Nad Rybníkem. Účelem této akce bylo zvýšit bezpečnost silničního provozu v okolí základní školy. Akci realizovala Technická správa komunikací v programu BESIP. Akce byla ukončena v r. 2015.
 14. Výsadba lesoparku „Vinice“
  Akce byla  ukončena v r. 2010.
 15. Výsadby zeleného pásu podél Hostavického potoka a Štěrboholské radiály
  Akce byla prováděna v průběhu let 2001 - 2014. Je ukončena.