Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem

Registrační číslo CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 2.2 Příznivé podnikatelské prostředí
Žadatel Praha-Dolní Počernice, Národních hrdinů 6

Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : Vodomont – VS a.s.
Projektant : ing. František Smetana.
Doba realizace : květen 2006 – srpen
Celkové náklady : 10,2 mil. Kč

Záměrem tohoto projektu je vybudování informačního centra, které bude poskytovat informace občanům MČ a tuzemským i zahraničním návštěvníkům MČ. Součástí projektu je i ubytovací kapacita a umístění malého počernického muzea, které ukazuje podmínky, za kterých žili a hospodařili předešlé generace. Celý záměr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu čp.6 ve Staré obci.

Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat historický zdevastovaný objekt a vytvořit zde informační centrum s veřejně přístupným internetem. Centrum podpořilo malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu. Realizací projektu byla posílena informační společnost, vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj v oblasti podnikání a došlo k celkovému zatraktivnění území. Současně vznikla nová pracovní místa s respektováním rovných příležitostí. Vzniklý prostor slouží jako místo pro poskytování informací o akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty, které se budou konat v městské části i celé Praze a nabízí informace z historie i současnosti vybraného území. Pro obyvatele městské části byly zavedeny nové služby – veřejně přístupný internet, kopírování, laminování, prodej vstupenek na kulturní akce v celé Praze, nové regionální muzeum, prodej služeb spojených s dopravou, nové ubytovací kapacity a další drobné služby.

Hlavní fotka: 
 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
před: 
 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
po: 
 Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem