Ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu

Záležitost vyřizuje

Ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou provádí na ÚMČ Praha - Dolní Počernice:

 • Informační centrum, Stará obec 6
JménoTelefonEmail
Vlasta Václavková281 865 754vaclavkova@dpocernice.cz
Martina Vondřichová281 865 754vondrichova@dpocernice.cz
 • Kdy ověřujeme
pondělí9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
úterý9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
středa9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
čtvrtek9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
pátekneověřujeme

 

 • Úřad MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Hana Moravcová281 021 090dpocernice@dpocernice.cz
Bc. Eliška Čančíková281 021 097cancikova@dpocernice.cz
 • Kdy ověřujeme
pondělí8.00 - 9.00
úterý8.00 - 9.00
středa8.00 - 9.00
čtvrtek8.00 - 9.00
pátekneověřujeme

Postup vyřízení věci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí ÚMČ Praha - Dolní Počernice v uvedených hodinách na počkání (doklady nelze zasílat). Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.

Formuláře, náležitosti, doklady

ověření pravosti podpisu:

 • listina, na které bude potvrzena pravost podpisu
 • platný úřední průkaz žadatele vydaný státním orgánem (k prokázání totožnosti)

ověření shody opisu s listinou:

 • originál listiny (případně ověřená kopie)
 • opis či kopie listiny, na kterou se ověření potvrdí

Správní poplatky

 • ověření pravosti podpisu ............ 30 Kč za každý podpis
 • ověření shody opisu s listinou .... 30 Kč za každou i započatou stránku

Právní úprava

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů