Ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu

Záležitost vyřizuje

Ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou provádí na ÚMČ Praha - Dolní Počernice:

  • Úřad MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
Monika Kotková281 021 094kotkova@dpocernice.cz
   
  • Kdy ověřujeme
pondělí8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
úterý8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
středa8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
čtvrtek8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
pátek8.00 - 12.00

Postup vyřízení věci

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí ÚMČ Praha - Dolní Počernice v uvedených hodinách na počkání (doklady nelze zasílat). Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.

Formuláře, náležitosti, doklady

ověření pravosti podpisu:

  • listina, na které bude potvrzena pravost podpisu
  • platný úřední průkaz žadatele vydaný státním orgánem (k prokázání totožnosti)

ověření shody opisu s listinou:

  • originál listiny (případně ověřená kopie)
  • opis či kopie listiny, na kterou se ověření potvrdí

Správní poplatky

  • ověření pravosti podpisu ............ 30 Kč za každý podpis
  • ověření shody opisu s listinou .... 30 Kč za každou i započatou stránku

Právní úprava

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů