Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2023