TERMÍNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) v 2.pol.r. 2021

 

PŘIDÁNY DALŠÍ KONTEJNERY NA BIOODPAD v listopadu 2021

Čtěte prosím pozorně datum, místo a čas přistavení:

 

20.11.     9-12   - ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)   - pouze toto stanoviště

27.11.     9-12   - ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)   - pouze toto stanoviště

 27.11.   13-16   - ul. V Čeňku (u parčíku)   - pouze toto stanoviště                                      

 27.11.   13-16   - ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)   - pouze toto stanoviště    

 

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD (6 VOK) - vždy 16.00 - 20.00

stanoviště:                   

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)         

- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)                     

- ul. V Čeňku (u parčíku)         

- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)                     

úterý 14. 9. 2021           - všechna stanoviště (4 VOK)

úterý 19. 10. 2021         - jen stanoviště V Ráji a V Čeňku (2VOK)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KONTEJNERY NA BIOODPAD (6 VOK) - vždy 13.00 - 16.00

stanoviště:                   

- ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)         

- ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)                     

- ul. V Čeňku (u parčíku)         

- ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 208)                     

sobota 9. 10. 2021        - všechna stanoviště (4 VOK)

sobota 13. 11. 2021      - jen stanoviště Úpická a Nad Rybníkem (2 VOK)

  

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEDLÝCH OLEJŮ v r. 2021

termíny:          2. 11. - úterý

Zastávky sběrné trasy                                                    

křižovatka ul. Nad Rybníkem - Bezděkovská             15.00 - 15.20                         

křižovatka ul. Bohuslavická - Listopadová                 15.30 - 15.50