Šlápněme na to! - odpady v tříděných kontejnerech

Informační kampaň oddělení odpadů MHMP pokračuje výmluvným mottem

Šlápněte na to!

a upozorňuje na potřebu zmenšení objemu tříděného odpadu před vhozem do nádob.

V termínu od 21.5. do 1.7.2019 bude motiv sešlápnuté plastové lahve umístěn na vybraných reklamních plochách města. Obrázek znázorňuje plastový odpad, nicméně má za cíl obecně upozornit občany na uvědomělé nakládání se všemi složkami tříděného odpadu. V poslední době se nejvíce potýkáme s problémem nerozložených kartonových krabic, které poté v nádobě zabírají podstatnou část prostoru, nádoba je rychle plná a odpad se začne hromadit v okolí stanoviště, je rozfoukáván do okolí apod.
Magistrát hl. m. Prahy poté stále navyšuje četnost svozu odpadu, po městě se pohybuje každý den velké množství svozových automobilů, ale nádoby na tříděný odpad jsou v některých případech poloprázdné, ač se zdají na první pohled plné, a kdyby byl do nich odpad uvážlivěji ukládán, obsluha těchto nádob by mohla být méně častá a efektivnější.

Dále si dovolujeme upozornit na video, kde je názorně ukázáno, jak by vypadaly modré nádoby na papír v případě rozkládání kartonových krabic apod.:

https://tv.idnes.cz/domaci/preplnene-kontejnery-papir-trideny-odpad-triky-poloprazdny.V190506_160327_idnestv_smls