Stanoviště separovaného odpadu

  • Na území MČ Praha - Dolní Počernice je 11 stanovišť s kontejnery na separovaný odpad – plasty, papír, sklo, nápojové kartony.

Údaje o stanovištích shromážděné v systému KSNKO /Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem/ je možno zobrazit na mapě tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/
 

 

Veškeré informace týkající se odpadové ho hospodářství hl. m. Prahy jsou dostupné na stránkách Portálu ŽP (odpady.praha.eu).