Komise RMČ

Komise sociální, zdravotní a bytová

předseda

Ing. Hana Jaklová

členové

Ing. Miroslava Šílová

 

Irena Heerová

 

Eliška Lemfeldová

 

Jaroslava Vaněčková

 

Věra Balážová
 

Danka Exnerová

čestný člen

Martin Hanibal

tajemník

Vlasta Václavková

Komise pro výchovu a vzdělání

předseda    

Štěpánka Kratochvílová

členové

Nataša Heráková

 

Ing. Hana Jaklová

 

Danka Exnerová

 

Martina Vondřichová

tajemník

Jana Novotná