Milénium

Autor:

odlitek- Ant. Břicháček,sokl- Josef Borecký

Umístění:

křižovatka ulic Českobrodská a U Konečné

Materiál:

symbol - slitina, sokl: pískovec

Datum osazení:

září r. 2000

Současný stav:

bezvadný

Vlastník:

MČ Praha – Dolní Počernice

Záměr:

běžná údržba

Poznámka:

Památník byl osazen na počest nového tisíciletí, stojí na původním místě Mariánského sloupu.

Fotografie: 
Milénium
Typ památky: