Duhový rak

Autor:

Milan Kuzica, Lyubomir Ivanov

Umístění:

Zámecký park – pod hrází Počernického rybníka u mlýna

Materiál:

dřevo – kolorovaný javor

Datum osazení:

červen 2014

Současný stav:

nové – bez závad

Vlastník:

MČ Praha – Dolní Počernice

Záměr vlastníků:

ponechat

Poznámka:

Dílo bylo vytvořeno v rámci sochařského symposia, které se konalo 28. 5. – 1.6. 2014 z torza kmene javoru, který zde zůstal po vichřici.

Fotografie: 
Duhový rak
Typ památky: