Investiční akce se střednědobým výhledem, zajišťované v MČ Praha-Dolní Počernice jinými investory a akce jimi již ukončené

 1. Pneuservis - Šafránek
  Stavba byla ukončena v r. 2011.
 2. Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň, investor SŽDC
  Stavba byla ukončena v r. 2008.
 3. Výstavba 18-jamkového golfového hřiště - Golf Resort
  Akce byla ukončena v r. 2010, hřiště je v plném provozu.
 4. Výstavba nákupního centra Billa
  Stavba na Českobrodské ul. byla ukončena v r. 2012.
 5. Rekonstrukce velkostatku čp. 4
  Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve vlastnictví hl. m. Prahy je do r. 2016 pronajato. O jeho dalším využití rozhodne hl. m. Praha.
 6. Výstavba hypomostu přes Rokytku
  Tento most by měl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku v místech prodloužení ul. Hruškovské k PR V Pískovně a dále do Rekreačního parku U Čeňku, ke golfovému hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa.
 7. Přemostění Pražského okruhu
  Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel.
 8. Výstavba respitního centra Sluneční domov
  Budova respitního centra je situována při ul. Národních hrdinů poblíž areálu bývalého autosalonu a servisu Auto Exner – AUDI. Účelem centra je trvalá moderní péče internátního charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba byla dokončena na přelomu r. 2017/18. Běží zde program komunitního centra pro handikepované, který je součástí projektu EU.   
 9. Opravy kostela Nanebevzetí p. Marie
  Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy v oblasti památkové péče.
 10. Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice
  Tato akce zdárně probíhala za přispění finančních prostředků státu, hl. m. Prahy, MČ Praha-Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina staveb na sportovních zařízení TJ a jejich zázemí je již realizována a slouží k volnočasovým aktivitám našich obyvatel.
 11. Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“
  v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality. Akce byla ukončena v r. 2013.
 12. Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“
  Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních Počernic. Investorem je spol. Sekyra group (Počernice I a II s.r.o.).
  Je ukončena výstavba 6 viladomů. Stavba dále pokračuje individuální výstavbou 62 rodinných domů (etapa II.).
 13. Výstavba areálu „PRO-DOMA“
  Prodejna stavebnin byla otevřena v 3/2018. Je situována na pozemku mezi Českobrodskou ul. a drážním tělesem ve směru na Běchovice. Součástí výstavby byla vybudována i cyklostezka podél Českobrodské ul..
 14. Bytová zástavba – projekt "Nová Úpická"
  Akce v současné době probíhá na pozemcích mezi ul. Nár. hrdinů a U konečné, severně od bývalého areálu autosalonu a servisu Auto Exner – Audi. Investorem je spol. Galstian&Galstian s.r.o.. Celý projekt se dělí celkem na 3. etapy:
  Etapa A - výstavba 50 rodinných domů - byla realizována.
  Etapa B - probíhá výstavba třípodlažních a čtyřpodlažních cihlových bytových domů s celkem 203 byty, garážovými i venkovními parkovacími stáními a nebytovými obchodními jednotkami.
  Etapa C - výstavba této etapy bude zahájena po dokončení etapy B. Zde je plánována výstavba bytových domů o objemu 122 bytových jednotek.
 15. Výstavba automobilového centra SUZUKI - Českobrodská ul.
  Připravuje se rozšíření autosalonu v objektu bývalého kina čp. 34 spol. Autosalon Ters s.r.o..
 16. Autokempink Sokol – CR Camping
  Pozemek je v majetku TJ Sokol, areál autokempu je průběžně zdokonalován spol. CR – Camping.