Žádost podaná v rámci uplatnění práva v oblasti ochrany osobních údajů fyzických osob