Žádost MČ Praha - Dolní Počernice o zařazení do programu BESIP

Žádost MČ Praha - Dolní Počernice o zařazení do programu BESIP

Za účelem zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích na území MČ Praha-Dolní Počernice podala naše MČ na Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy, žádost o zařazení do programu BESIP s požadavkem na financování úprav komunikace ve 2 lokalitách:

1.

Lokalita / problémové místoPřejezd pro cyklisty na křížení ul. Národních hrdinů a cyklotrasy A 24, A 44.
Návrh řešení MČ Praha – Dolní PočerniceÚprava povrchu vozovky systémem ROCBINDA (povrch s vysokými protismykovými vlastnostmi, který zvyšuje brzdné účinky vozidla) a obnova vodorovného dopravního značení.
Vyjádření MHMP

Požadavek byl postoupen Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu k vyjádření a případnému návrhu adekvátního patření.

 

Zasedání komise: září 2015

 

2.

Lokalita / problémové místoPřechod v ul. Novozámecká, spojující nádraží Českých drah s obytnou zástavbou V Ráji.
Návrh řešení MČ Praha – Dolní PočerniceÚprava povrchu vozovky systémem ROCBINDA (povrch s vysokými protismykovými vlastnostmi, který zvyšuje brzdné účinky vozidla) a obnova vodorovného dopravního značení.
Vyjádření MHMP

Požadavku nebylo vyhověno.

 

Dotčená komunikace je v majetkové správě MČ Praha-Dolní Počernice a rozpočtová legislativa tak zde nedovoluje realizovat opatření z prostředků hl.m.Prahy.