MČ Praha Dolní Počernice

Aktuálně z ÚMČ a MČ

Zdravá městská část - Aktualita

Participativní rozpočet 2023

Vážení občané Dolních Počernic,   připravili jsme pro Vás druhý ročník participativního rozpočtu MČ Praha-Dolní Počernice. Od 10.4.2023 do 31.5.2023 máte opět možnost podat návrh na vylepšení... (číst více)

Zpráva úřadu

Nový strategický plán v Městské části Praha – Dolní Počernice

Na konci roku 2022 se vedení městské části rozhodlo pro vytvoření nového strategického plánu městské části Praha – Dolní Počernice. První strategický plán vznikl v městské části již v roce... (číst více)

Aktualita

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 26. 5. 2023

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě... (číst více)

Slovo starosty

Kvalita povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic

Starosta

Vážení spoluobčané,

již delší dobu odpovídám jednotlivě na dotazy a stížnosti stran kvality povrchu ul. Národních hrdinů v úseku od čp. 73 (Median) po ul. Do Svépravic, tj. na hranici k.ú. Dolní Počernice. Z toho důvodu uvádím informace v DPZ, aby bylo všeobecně známo, proč špatný stav tohoto úseku trvá. Po několika mých urgencích na Investiční odbor MHMP (dále jen INV) a Technickou správu komunikací (dále jen TSK) sděluji, že situace se má takto:

Zmiňovaný úsek této ulice má ve své správě TSK. Vzhledem k tomu, že tato společnost z nedostatku finančních prostředků prováděla pouze jeho běžnou údržbu (a někdy pohříchu ani tu ne), převzal rekonstrukci této ulice bývalý Odbor technické vybavenosti MHMP, dnes INV. Tento odbor zajistil vypracování projektové dokumentace a následně nabylo dne 21.10.... (číst více)