Další investiční akce, připravované hl. m. Prahou v MČ Praha-Dolní Počernice

 1. Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů
  V r. 2017 byla zrekonstruována mostovka vč. vnitřních chodníčků. Průjezd byl rozšířen o 20 cm. Později budou zrekonstruovány pěší lávky po obou stranách mostu.
   
 2. Bytové domy Dolní Počernice – jih
  Akce má již stavební povolení, její zahájení je závislé na rozhodnutí  hl. m. Prahy. Jedná se o standardní bytovou zástavbu vč. občanské vybavenosti s 310 bytovými jednotkami a polyfunkčním objektem, včetně řešení parkování.
   
 3. Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů
  Stavba je projektově připravena (SP), zahájení je závislé na rozhodnutí hl.m. Prahy.
   
 4. Domov seniorů
  Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Stavba bude pravděpodobně realizována soukromým investorem. Je uvažováno s počtem cca. 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami včetně zdravotnických zařízení pro veřejnost.
  V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení výstavby tohoto sociálního zařízení záleží na rozhodnutí samosprávných orgánů hl. m. Prahy.
   
 5. Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“
  Stavba je většině situována v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který zahrnuje území mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem. Tato akce je zařazena mezi investiční priority hl. m. Prahy. V r. 2015 byla dokončena část I. etapy. MČ usiluje o realizaci III. etapy na území, přiléhajícím k Dolním Počernicím. Pokračování akce závisí na rozhodnutí hl. m. Prahy.
   
 6. Zámek čp. 1
  V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. V r. 2011 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště na starém zámku, byla provedena výměna oken a v r. 2013 byla provedena oprava zděného oplocení zámku, přilehlého k ul. Národních hrdinů a balustráda schodiště.
  Hl. m. Praha připravuje celkovou rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.
   
 7. Realizace a rozvoj hypostezek a cyklostezek
  Hypostezky i cyklostezky by měly být realizovány v rámci pokračování projektu rekreačního parku „U Čeňku“.
   
 8. Výstavba nové základní školy v Dolních Počernicích
  Hl. m. Praha schválila v rozpočtu na r. 2018 částku ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost. Přípravu stavby zajišťuje Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Projektantem stavby je Obermayer Helika a.s..
   
 9. Parkovací stání před zastávkou ČD
  Jedná se o rozšíření parkovacích možností u nádraží ČD v Dolních Počernicích za účelem zvýšení komfortu obyvatel v případě využívání vlakové přepravy. Její pokračování je odvislé od zajištění finančních zdrojů.