Ukončení projektu "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice"

Ukončení projektu "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice"

Projekt "Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku Dolní Počernice" byl po 213 dnech od předání staveniště ke dni 30.9.2015 ukončen. MČ Praha-Dolní Počernice hotové dílo převzala s vady a nedodělky, které budou odstraněny ke dni 23.10.2015. Následně proběhne kolaudační řízení, po kterém bude revitalizovaná část zámeckého areálu již plně přístupná veřejnosti. O termínech Vás budeme informovat.