Vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy k žádosti o financování úpravy přejezdu pro cyklisty na trase A 24

Vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy k žádosti o financování úpravy přejezdu pro cyklisty na trase A 24

Komise Rady hl.m. Prahy na svém jednání dne 8.9.2015 projednala naši žádost o zařazení do programu BESIP s požadavkem na financování úpravy přejezdu pro cyklisty na trase A 24. Žádost podala naše MČ na Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy, za účelem zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích na území MČ Praha-Dolní Počernice.

Na základě usnesení komise bude zahájena příprava řešení nebezpečného křížení trasy A 24 s komunikací Národních hrdinů, jako investiční akce z prostředků hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu.