Zájezd na adventní trhy do Drážďan nejen pro důchodce

Zájezd na adventní trhy do Drážďan nejen pro důchodce

Klub důchodců při městské části Praha-Dolní Počernice pořádá zájezd (NEJEN PRO DŮCHODCE) na adventní trhy do Drážďan dne

8.12.2015. 

Odjezd v 6.00 hodin z konečné autobusů v Dolních Počernicích. Cena zájezdu 350 Kč dle počtu účastníků. Minimální počet účastníků 40.

Zájemci o zájezd se mohou přihlásit u:

- paní Heerové, tel.č. 281 932 151

- paní Konopové, tel.č. 281 932 401, 702 016 010, 602 589 431

- v kadeřnictví u paní Krčálové

 

Termín přihlášek do 8.11.2015. Úhrada zájezdu při objednání.