Podzimní hony na drobnou zvěř

Podzimní hony na drobnou zvěř

Myslivecký spolek Horní Počernice upozorňuje

Myslivecký spolek Horní Počernice v honitbě, která zasahuje do katastrů městských částí Prahy 14 - Kyje a Hostavice, Dolních Počernic, Běchovic a částečně Horních Počernic, provádí v nočních a ranních hodinách lov černé zvěře.

Všechny návštěvníky naší honitby žádáme, aby používali na svých vycházkách pouze značené cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů.

V červenci letošního roku došlo v části honitby Čihadla k usmrcení jezevčíka, který nebyl na vodítku. Pes narazil na stopu divočáka a v zápalu lovecké vášně se nedal odvolat svým vůdcem.V houštině byl divočákem napaden a smrtelně raněn.

Žádáme všechny majitele psů, aby dodržovali ustanovení par. 10, odst. 1 Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., kde se zakazuje vlastníkům domácích zvířat, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.

Při této příležitosti oznamujeme občanům, že v listopadu a v prosinci budou probíhat společné hony na drobnou zvěř v následujíchch termínech a lokalitách:

Termín:

Lokalita:
7. 11. a 5. 12. 2015Dolní Počernice - Čihadla, Pískovna, Martiňák, Pastviny
21. 11. a 19. 12. 2015Běchovice - území pod Vinicí a VÚ, Běchovický vrch, Placiny
26. 12. 2015 náhradní termín

 

Myslivecký spolek Horní Počernice děkuje občanům za pochopení a spolupráci.

Ladislav Vaněček, místopředseda MS