Nová miniokružní křižovatka

Nová miniokružní křižovatka

V průběhu léta byla na komunikaci Národních hrdinů a Nad Rybníkem realizována miniokružní křižovatka, vybudovaná za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí ZŠ.

Jedná se o malou okružní křižovatku se zpevněným středovým ostrůvkem, který mohou přejíždět vozidla, jejichž poloměr zatáčení nedovoluje malý středový ostrov objet. Systém těchto křižovatek se osvědčil v zahraničí a u nás se teprve začíná rozšiřovat. Je však považován za velice efektivní způsob rekonstrukce neřízených křižovatek, sloužící jako prvek pro zklidnění dopravy. Věříme proto, že úprava silničního provozu v této části obce přinese bezpečnější a plynulejší provoz na všech paprscích křižovatky, a to především v průběhu školního roku, kdy zde výrazně stoupá počet řidičů - rodičů dopravujících děti do ZŠ.  

Původní projekt počítal kromě úpravy křižovatky i s navýšením kapacity parkovacích míst v blízkosti školy, které se však z důvodu zamítavého postoje dolnopočernické farnosti (vlastníka dotčeného pozemku) nepodařilo zrealizovat. MČ se nyní pro realizaci odstavné plochy v bezprostřední blízkosti školy snaží nalézt náhradní vhodné řešení.

Provoz křižovatky se řídí příslušnými pravidly silničního provozu na kruhovém objezdu.

Finální dokončení celé stavby včetně instalace zpomalovacího pásu (ve formě dvou zpomalovacích polštářů na vozovce) je stanoveno na 3. září 2015.

Projekt je financován z programu BESIP