Výsledky měření radonu v ZŠ

Výsledky měření radonu v ZŠ

MČ Praha-Dolní Počernice zajistila kontrolní měření případných vlivů azbestu a radonu ve vnitřních prostorách budovy nové ZŠ čp. 810 během jejich běžného užívání.

Měření škodlivých látek provedla v učebnách a společných prostorách budovy II. stupně ZŠ v červnu t.r. odborná firma EKOLSAN.CZ, s.r.o..

Z výsledků naměřených hodnot vyplývá, že v žádné z měřených místností nedošlo k překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu a limit pro koncentraci respirabilních azbestových a ostatních minerálních vláken byl v den odběru prokazatelně dodržen.

V pobytových místnostech dětí je tak z hlediska výskytu radonu vše v pořádku a rodiče se o zdraví svých dětí nemusí obávat.

Kompletní zpráva o měření s příslušnými protokoly je v případně zájmu k nahlédnutí na Úřadě MČ.