AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ: Výstavba kruhového objezdu u ZŠ

AKTUÁLNĚ PROBÍHÁ: Výstavba kruhového objezdu u ZŠ

V červenci t.r. bude zahájena výstavba kruhového objezdu před základní školou za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí ZŠ. Projekt je financován z programu BESIP.

Stavební úpravy křižovatky obsahují:

- realizaci miniokružní křižovatky ulic Národních hrdinů a ul. Nad Rybníkem u ZŠ
- opravu vjezdu a chodníku u ZŠ související s úpravou křižovatky
- úprava stávajícího přechodu u ZŠ a osazení dvou zpomalovacích polštářů na vozovku

Oproti původní projektové dokumentaci stavba nebude obsahovat realizaci odstavné plochy pro rodiče dopravující děti do ZŠ z důvodu nesouhlasného postoje vlastníka dotčeného pozemku.  

Zahájení výstavby:

13.7.2015

Ukončení výstavby:

Přelom měsíce 7 a 8/2015.

Investor:TSK hl.m. Prahy
Zhotovitel:Inpros Praha, v.o.s.
Omezení:Při realizaci stavby dojde k omezení automobilové i pěší dopravy. Po dobu stavby bude zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, včetně průjezdu vozidel záchranných a bezpečnostních složek.