Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost

Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost

V současné době probíhají projektové práce na projektu "Snižování spotřeby energie v objektu MČ čp. 284, hotel Svornost, Praha - Dolní Počernice". Realizace akce se předpokládá v měsíci září – listopad 2015.

MČ získala na tuto akci, jejíž celkové náklady činí 5 409 474 Kč, dotaci z OPŽP a MHMP. MČ se na financování této akce podílí částkou 2 071 772 Kč.

Jedná se o odstranění havarijního stavu střechy objektu a jeho celkové zateplení včetně výměny střešních oken a vstupních dveří.