Revitalizace Hostavického potoka - aktuálně

Revitalizace Hostavického potoka - aktuálně

V rámci revitalizace Hostavického potoka bude nyní, podle vyjádření Ing. Martiny Buchtíkové z odboru ochrany prostředí MHMP, přistoupeno k obnově břehových porostů nově vznikajícího a původního koryta. Během léta dojde k výřezu dřevin, které jsou umístěny v původním korytě. Jedná se v převážné většině o ořešáky černé, které se nachází na levém břehu potoka a mají nízkou sadovnickou hodnotu. Původní koryto Hostavického potoka bude zasypáno a vzniklá rovinatá plocha bude upravena do podoby louky. Po dokončení terénních prací na podzim letošního roku bude vysázeno okolo 100 ks dřevin do okolí vodního toku, bude se jednat o původní druhy dřevin v České republice.

Doufáme, že provedení terénních a stavebních úprav i arboristických prací na korytu Hostavického potoka bude mít po ukončení celého projektu příznivý dopad na tuto lokalitu a vytvoří zajímavý prostor pro trávení volného času obyvatel Dolních Počernic.

O revitalizaci toku Hostavického potoka a jeho okolí jsme vás informovali ve zpravodaji č.1,2/2015. Více se dočtete také ZDE.