Železniční výluka na trati Praha - Úvaly - Kolín od 1. 7. 2015

Železniční výluka na trati Praha - Úvaly - Kolín od 1. 7. 2015

Organizátor pražské integrované doprvay ROPID upozorňuje na další etapu železničních výluk na trati Praha – Kolín od 1.7.2015.

Popis změn od 1.7.2015:

Úsek Praha Běchovice - Úvaly
Během letních prázdnin, v období snížené poptávky cestujících, proběhnou rozhodující práce na modernizaci traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly, která povedou k významnému omezení provozu osobních vlaků. Během července a srpna budou probíhat práce v mezistaničním úseku Praha Běchovice - Úvaly, kde budou postupně rekonstruovány všechny tři traťové koleje. Souběžně s touto výlukou trvá omezení (min. do 17.8.2015) provozu na viaduktu a ve stanici Úvaly.

Praha - Kolín
Z toho důvodu bude na trati 011 Praha - Kolín omezen provoz vlaků končících/výchozích v Úvalech, které budou zkráceny pouze do úseku Praha Masarykovo nádraží - Praha Běchovice a ve směru do Prahy budou některé tyto vlaky vedeny v mírně upravených časových polohách. Naopak jízdní řád osobních vlaků Praha - Český Brod - Kolín se vrací do pravidelného stavu. Obdobně podle pravidelného stavu budou provozovány osobní vlaky na tratích 012 Pečky - Kouřim a 060 Poříčany - Nymburk. Ve změněných časových polohách však nadále pojedou spěšné vlaky Praha - Kolín/Nymburk.

Klánovice
Zvláštní pozornost budou muset během letních prázdnin dávat cestující v Klánovicích, kde v některých dnech budou všechny osobní vlaky (v obou směrech) vedeny pouze z jednoho nástupiště. Bude se tak dít v období práce sanačního stroje, kdy nebude možné využívat provizorní nástupiště u prostřední koleje (po ní budou moci být vedeny pouze vlaky, které Klánovicemi projíždějí). V Úvalech bude do 17.8. nadále pokračovat provoz pouze u nového ostrovního nástupiště, naopak od 18.8. (po ukončení opravy viaduktu) by měly být používány pouze koleje před výpravní budovou.

Nový výlukový řád
Dne 30.6.2015 tak končí platnost stávajícího výlukového jízdního řádu, platného na tratích 011, 012 a 060 od 2.3.2015. Nový výlukový jízdní řád trati 011 (viz příloha) bude platit od 1.7.2015 pravděpodobně až do konce srpna, vyjma období 25.7. - 7.8.2015, kdy bude vydán další výlukový jízdní řád. 
Jízdní řád pro toto období ještě provozovatel dráhy SŽDC nevydal.

Od 1.9.2015
Od 1.9.2015, pokud na stavbě nedojde opět k narušení harmonogramu, se předběžně očekává, že jízdní řád osobních a spěšných vlaků se vrátí do pravidelného stavu, byť budou nadále probíhat práce především na pražském zhlaví stanice Úvaly a dále v 2. traťové koleji z Úval do Běchovic (kolej ve směru Praha).

Upozornění na zpoždění vlaků
U všech vlaků na trati 011 Praha - Kolín mohou vlivem stavebních činností vznikat zpoždění 5 - 10 minut.