Náš REGION - vydávání mutace Severovýchod pozastaveno

Náš REGION - vydávání mutace Severovýchod pozastaveno

Redakce titulu Náš REGION informuje své čtenáře a inzerenty o pozastavení vydávání periodika a jeho distribuce pro oblast "Severovýchod".   
Z důvodu nedostatku inzerce v severovýchodním regionu není pro vydavatele ekonomicky únosné příslušnou mutaci vydávat. Vydavatelství se bude snažit najít další inzerenty a obchodní partnery, aby Náš REGION opět chodil do našich schránek. Dle vyjádření redakce je možné, že pauza bude trvat i několik měsíců.

Oblast Severovýchod: