Program Čistá energie Praha 2015

Program Čistá energie Praha 2015

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1011 ze dne 5. 5. 2015 podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl.m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2015. Dotace může být poskytnuta jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2015 naleznete na portálu životního prostředí hl.m. Prahy.