Opatření obecné povahy - Českobrodská x Národních hrdinů

Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy  v y d á v á  opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v úpravě SSZ v ul. Českobrodská u křižovatky Českobrodská x Národních hrdinů a v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místních komunikacích v Praze – Dolní Počernice v ul. Českobrodská, Národních hrdinů, V Ráji v celkovém termínu 16.3.2024 – 14.4.2024. Důvodem je provádění protlaku (ul. Českobrodská) a výkopových prací pro pokládku optického kabelu společnosti PREdistribuce, a.s.