Sbírka zákonů a mezinárodních smluv ČESKÁ REPUBLIKA Zpřístupněna dne 27. února 2024

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 38/2024 Sb.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

38

ROZHODNUTÍ prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024
o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne
8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978

vyhlašuji volby

do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.

Prezident republiky: Pavel v. r.
Předseda vlády: Fiala v. r.