Nález občanského průkazu

V ulici Bakurinova se našel občanský průkaz. K vyzvednutí je na podatelně ÚMČ