Veřejné setkání k tématu vysokorychlostní trati v naší městské části