Nález mobilu

Našel se mobilní telefon na lavičce u dětského hřiště u lávky do ulice U Koní. K vyzvednutí je v podatelně úřadu.