ZLATÝ ERB - vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší webové stránky - krajské kolo

Webové stránky MČ Praha-Dolní Počernice získaly 2. místo v krajském kole hlavního města Prahy v kategorii o nejlepší webové stránky obcí, které nejsou ORP. Na prvním místě se umístil web MČ Praha-Kolovraty.

Postoupili jsme do celostátního kola, kde také probíhá hlasování veřejnosti https://extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb-celostatni/

Od počátku tohoto roku naše webové stránky prošly úpravami struktury (zpřehlednění, zjednodušení, odstranění duplicit) a grafiky především hlavní stránky a proběhlo již několik fází aktualizací, oprav a doplnění obsahu. Tímto směrem budeme dále pokračovat.