Česká pošta Dolní Počernice

Vážení spoluobčané,
sdělujeme vám, že hrozba rušení poboček České pošty nás minula. Tím je řečeno, že pobočka České pošty v Dolních Počernicích zůstává zachována.
Zbyněk Richter, starosta