Obnovní zásahy v lesích na území Dolních Počernic

Dovolujeme si vás touto cestou informovat, že v polovině tohoto týdne, tj. od 18.1.2023 a dále v průběhu měsíce ledna, února a března budeme v lesích,
které spadají do městské části Praha - Dolní Počernice, provádět obnovní zásahy.

Obnovní zásahy budou především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu.
Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních a nenarušuje funkce lesa.
V jedné lokalitě poté proběhne mýtní úmyslná těžba v dubu červeném, kde vznikne holina. Tato těžba bude provedena z důvodu odstranění nepůvodní a stanovištně nevhodné dřeviny,
která potlačuje naše původní dřeviny. Vzniklá plocha bude následně zalesněna stanovištně vhodnými dřevinami.

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&ut=jednotliv%C3%BD%20v%C3%BDb%C4%9Br%20ve%20smrku&ut=jednotliv%C3%BD%20v%C3%BDb%C4%9Br%20v%20dubu%20zimn%C3%ADm%2C%20dubu%20%C4%8Derven%C3%A9m%2C%20habru&ut=jednotliv%C3%BD%20v%C3%BDb%C4%9Br%20v%20dubu%20zimn%C3%ADm&...