Zrušení výběrového řízení

Zrušení výběrového řízení vypsaného dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, pro obsazení pracovního místa knihovník/knihovnice městské části Praha-Dolní Počernice

 

Vyhlašovatel, tj. městská část Praha-Dolní Počernice, vyhlásil dne 7.12.2022 výběrové řízení, které dne 28.12.2022 prodloužil,pro obsazení volné pracovní pozice – knihovník/knihovnice městské části Praha-Dolní Počernice.

Dne 12.1.2023 vyhlašovatel rozhodl o zrušení výše uvedeného výběrového řízení. 

 

V Praze dne 12.1.2023

                                        

                                                                                                                Mgr. Edita Hejdová

                                                                                            tajemnice ÚMČ Praha-Dolní Počernice