Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

Dne 19.9.2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření (usnesení č. 2529).

Samotný schválený dokument je v příloze a také zveřejněn na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html, tak jako Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, CZ 01 a Akční plán PZKO 2020 + první část - závazná opatření.