Běh Běchovice - Praha 25.9.2022

Na žádost Českého atletického svazu o zvláštní užívání pozemních komunikací k uskutečnění 126. ročníku běžecké akce Běchovice – Praha, jež se má konat v neděli 25. 9. 2022 a v rámci níž má dojít k úplné uzavírce komunikací Českobrodská a Koněvova v úseku Mladých Běchovic – Jana Želivského, z toho v úseku Jana Želivského – Na Vápence a Spojovací – Pod Táborem pouze ve směru z centra.

Pokud nebude ohrožena bezpečnost účastníků závodu, umožní pořadatel vjezd/výjezd vozidlům dopravní obsluhy a MHD do/z uzavřené oblasti. Současně bude zajištěn volný průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Pořadatel dále zajistí maximální informovanost všech subjektů, kterých se plánované dopravní omezení může bezprostředně dotknout.

Trasa závodu: https://mapy.cz/s/culoforeta

DIO: https://1url.cz/3rBzy

Dopravní omezení bude trvat cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve – na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu).

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor pozemních komunikací a drah

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 399

filip.kolerus@praha.eu

www.praha.eu

imap://brozova@mailserver.dpocernice.cz:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E100726?header=quotebody&part=1.1.2&filename=image001.jpg