VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA – DOLNÍ POČERNICE A HL. MĚSTA PRAHY

Prezident ČR vyhlásil dne 13.4.2022 termín obecních voleb na 23. a 24. září 2022. V těchto dnech se uskuteční volby do Zastupitelstva městské části Praha – Dolní Počernice a současně také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Nynější zastupitelstva schválila pro příští čtyřleté volební období v jednom volebním obvodu počet svých členů takto: 15 členů pro Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice a 65 členů pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Oprávněným voličem v těchto volbách je každý občan České republiky, jenž alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není omezen ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému pobytu na území městské části. Totéž však platí i pro občany jiných členských zemí EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu na území nebo mají povolení k trvalému pobytu.

Volit lze v obecních volbách pouze ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu.

Na území MČ Praha – Dolní Počernice jsou zřízeny dva volební okrsky se sídlem:
Okrsek č. 30001 – Mateřská škola DUHA, Svatoňovická 587, Praha 9 – Dolní Počernice
Okrsek č. 30002 – Úřad MČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, Praha 9 – Dolní Počernice

Bližší informace k těmto volbám jsou k dispozici na stránkách MV ČR.