Prováděné činnosti v nejbližším období na hlavních komunikacích v Praze s významným dopadem na dopravu