Podmínky pro přepravu ukrajinských válečných uprchlíků v PID od 1. 6. 2022

Od 1. června 2022 dochází ke sjednocení podmínek přepravy válečných uprchlíků občanů Ukrajiny na území Prahy a Středočeského kraje. Nově je bezplatná přeprava i na území Prahy možná pouze po dobu 5 dnů od získání víza za účelem dočasné ochrany vydaného Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. Na území Prahy je nově možné pro pravidelné cestování využívat zlevněné měsíční/30denní kupony za 165 Kč nebo čtvrtletní/90denní kupony za 444 Kč v kategorii Osoba v hmotné nouzi.

Od 1. 6. 2022 jsou v rámci Pražské integrované dopravy podmínky pro přepravu válečných uprchlíků občanů Ukrajiny následující:

a) Nárok na přepravu za 0 Kč po dobu 5 dnů

K prokázání nároku na přepravu za 0 Kč v Praze a Středočeském kraji platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava je umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Přeprava za 0 Kč neplatí na lince AE a ve vnějších tarifních pásmech PID pro cesty mezikrajskými autobusovými linkami na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a platí jízdné dle Tarifu PID.

b) Nárok na předplatné jízdné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2

Nárok na předplatné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2 platné pouze na území hl. m. Praha (tarifní pásma P, 0, B), včetně vlaků mají ukrajinští občané s následujícími doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti.

Výhradně v předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy je možné si zřídit:

  • Průkazku PID (označenou „HN2“) potřebnou pro nákup papírových kuponů
  • Osobní identifikátor v systému PID Lítačka pro nákup elektronických kuponů

K vystavení průkazky PID „HN2“ je požadována průkazová fotografie, doklad totožnosti a výše uvedené vízum. Poplatek za vystavení průkazky PID je 60 Kč.

Předplatní kupony v papírové i elektronické podobě jsou k dispozici v těchto variantách:

  • měsíční/30denní            165 Kč
  • čtvrtletní/90denní            444 Kč

Podmínky elektronického jízdného jsou uvedeny na www.pidlitacka.cz. Elektronické kupony budou z technických důvodů k dispozici až od 6. 6. 2022

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, platí jízdné běžným způsobem, dle Tarifu PID.

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích. Nové „Jízdenky pro hosta“ se již k tomuto účelu nevydávají.

Bližší informace o vydávání víz a další důležité informace naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx