Materiální pomoc Ukrajině

Vážení občané,

RMČ Praha-Dolní Počernice v souvislosti se současnou situací na Ukrajině přijala dne 1.3.2022 usnesení č. 140.1: 

140. 1   RMČ Praha – Dolní Počernice

            - p r o j e d n a l a   možnost materiální pomoci Ukrajině v souvislosti s válečným konfliktem

            - r o z h o d l a   o zaslání částky 50.000 Kč na účet sbírky uvedený na stránkách „Praha.eu“

  s názvem „Charita pro Ukrajinu“ vedený u České spořitelny, č.ú. 55660022/0800, V.S. symbol 104

            - v y č l e n i l a   částku 50.000 Kč pro další pomoc ukrajinským občanům v Dolních Počernicích

            - i n f o r m u j e   o možnosti využití prostor pro sbírku především zdravotnických a hygienických

  potřeb a spacáků či karimatek po předchozí telefonické domluvě:

- Infocentrum – Oáza Dolní Počernice, Stará obec 6, tel.: 281 865 754

- Komunitní centrum – KC JAKO DOMA, Stará obec 366, tel.: 606 636 307

- Fara – Národních hrdinů 71, tel.: 737 766 383 (POČIN)

- k o n s t a t u j e,   že pro ubytování jsou již v Dolních Počernicích vyčleněny tyto prostory:

            - 2 apartmány – Český statek, Stará obec 7, (1 již využit)

            - 1 apartmán – Počernický pivovar, Národních hrdinů 3, (již využit)

                        - 6 lůžek v rodinkách Dětského domova, Národních hrdinů 1

                        - krátkodobě (cca 3 měsíce) 20 lůžek v tělocvičně Dětského domova (WC, sprcha, vařič)

                        - krátkodobě (cca 3 měsíce od 12.3.) 20 domků (cca 4+2 lůžka v každém) v areálu autokempu Sokol, Národních hrdinů 290

- p r o v ě ř u j e   další možnosti pomoci a ubytování (Sokol, statek čp.4…)

- p r o s í    občany o sdělení možnosti ubytování v soukromých objektech (1 již využit)

            - d ě k u j e    všem za sounáležitost a potřebnou pomoc uprchlíkům

            - u v á d í    aktuální informace na webu MČ: https://praha-dolnipocernice.cz/

V případě dotazů v této věci jsme plně k dispozici, další odkaz na užitečné informace: https://www.smocr.cz/cs/novinky/pomoc-pro-ukrajinu