Demolice mostu X503 v ulici Božanovská krátkodobě uzavře dálnici D11

Praha 10. června 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začala již na konci dubna tohoto roku s přípravnými pracemi souvisejícími s demolicí mostu převádějícího ulici Božanovská přes komunikaci D11. Tyto práce probíhaly bez dopravního omezení. Po dokončení přípravných prací dojde k samotné demolici mostního objektu, a to ve dnech 24. – 25. července 2021, kdy bude uzavřena dálnice D11, od sobotní 17:00 hodiny do neděle 9:00 hodiny ranní.

Diagnostika tohoto mostního objektu v loňském roce prokázala zhoršující se stav mostu.  Z mimořádné mostní prohlídky vyplynulo, že do mostní konstrukce masivně zatéká mostními závěry a v konstrukci degraduje beton a místy je odhalená betonářská výztuž. V mostních římsách degradují prefabrikáty a beton odpadává pod most na dálnici D11. Proto od 21. června 2021 dojde také k uzavírce ulice Božanovská a most bude postupně demontován, poté bude následovat již zmíněná demolice. Stavba nového mostu začne během příštího roku a po celou tuto dobu bude ulice Božanovská neprůjezdná.

Shrnutí dopravního omezení:

Od 21. 6. 2021 dojde k uzavírce ulice Božanovská, a to do doby výstavby nového mostu.

 • Objízdná trasa pro osobní automobily povede ulicemi Ve Žlíbku a Náchodská.
 • Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu (mimo dopravní obsluhy) bude svedena z ulice Ve Žlíbku do Mladých Běchovic a dále po Českobrodské na Pražský okruh.
 • Autobusová linka 222 bude zajišťovat dopravní obslužnost Božanovské ulice a bude ukončena na předpolí mostu Božanovská na parkovišti. Tato linka bude jezdit celý týden v intervalech 30 minut. V pracovní dny v době dopravní špičky budou upraveny intervaly linky 224 tak, aby společné intervaly linek 222 a 224 činily 15 minut a občané se bez problémů dopravili na Černý most.
 • Linka 221 z Klánovic bude vedena ulicí Ve Žlíbku, po Náchodské a dále na Černý most, intervaly této linky zůstanou zachovány.

Uzavření dálnice D11 (0–8 km) - 24. 7. – 25. 7. 2021, od sobotní 17:00 hodiny do neděle 9:00 hodiny ranní.

Demolice mostu je rozdělena do tří částí.

Samotné demolici předchází přípravné práce před demolicí, následuje vlastní demolice za úplné uzavírky a dokončovací práce, kdy bude probíhat finální odvoz suti.

V době přípravných prací od 22. 7. 2021 bude částečně omezen provoz v oblasti zpevněné krajnice a 24. 7. 2021 levý (rychlý) jízdní pruh a částečně pravý. Vždy bude zachován režim 2 + 2 jízdní pruhy.

Individuální automobilová doprava (IAD):

 • Směr Hradec Králové: D0 — D10 — II/101 - II/611 — D11 (EXIT 8)
 • Směr Praha: Výjezdová větev D11 EXIT 8 vlevo — 11/611 — Náchodská — (rozdělení dopravního proudu PRAHA — centrum — ulicí Náchodská směrem do centra);
 • Pro lAD pokračující na okruh — ulice Ve Žlíbku — D10

Nákladní doprava do 12 t:

 • Směr Hradec Králové: D0 — D10 — II/101–11/611 — D11 — D11 (EXIT 8)
 • Směr Praha: Výjezdová větev D11 (EXIT 8) vlevo — 11/611 — II/101 — D10 — D0

Nákladní doprava nad 12 t:

 • Směr Hradec Králové: D0 — D10 — D10 (EXIT 40) — 1/38 —D11 (EXIT 39)
 • Směr Praha: Odklon nákladní dopravy D11 (EXIT 39) — 1/38 — D11 (EXIT 39 + 40) — D10 — dále dle stávajícího značení.

Dokončovací práce a odklízení suti po demolici si vyžádá 25. 7. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. VLEVO a od 9:00 do 18:00 VPRAVO – uzavírku levých jízdních pruhů a doprava bude vedena v režimu 1 + 1.

Zhotovitel: COLAS, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f8ffb9170a79a5119328439

Podrobné informace sledujte na:
http://www.tsk-praha.cz/

https://www.facebook.com/TSKPraha/
https://twitter.com/TSKPraha